Úvod PODMIENKY

Podmienky na prenájom automobilov

Základné podmienky prenájmu vozidiel v autopožičovni J.W.M., s.r.o, súčasťou sú aj doplňujúce informácie. V prípade nejasností nás kontaktujte. 

 

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy

Fyzické osoby:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • vodičský preukaz.

Právnické osoby:

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať,
 • overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla (ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste)

Platobné podmienky

Za prenájom vozidla sa platí v hotovosti, vopred pri preberaní.

 

Záloha za vozidlo

Pri prenájme vozidla je potrebné zložiť zálohu, ktorá Vám bude vrátená po odovzdaní vozidla. Záloha sa realizuje zablokovaním príslušnej sumy na Vašej kreditnej/platobnej karte, alebo v hotovosti. Výška zálohy za prenájom vozidiel je uvedená v cenníku pri jednotlivých vozidlách. Cena depozitu (zálohy) sa pohybuje od 50 do 200 EUR. 

 

Pristavenie a odobratie vozidla

Pristavenie vozidla pri prenájme nad 7 dní ZADARMO v mestách:
Zvolen, Banská Bystrica, Detva.

 

Odobratie vozidla alebo dovoz/odvoz klienta len po dohode.

 

Cesta do zahraničia

S prenajatým vozidlom z Autopožičovňe J.W.M. je možné pohybovať sa len na území európskej únie mimo krajín Bulharska a Rumunska. O možnosti navštíviť ostatné krajiny je potrebné informovať prenajímateľa.


Dĺžka prenájmu

Minimálna dĺžka prenájmu vozidla je 1 deň. Jeden deň prenájmu sa rozumie 24 hodín.

 

Ceny prenájmu

Všetky ceny spojené s prenájom vozidiel Autopožičovňou J.W.M. sú uvedené v cenníku a sú vždy platné a záväzné. V cene prenájmu je zahrnuté:

 • neobmedzený počet kilometrov,
 • možnosť riadiť vozidlo ďalšou osobou,
 • slovenská diaľničná známka,
 • poistenie vozidla na území Európskej únie,
 • právna ochrana vozidiel,
 • výmena vozidla v prípade poruchy,
 • asistenčné služby,
 • zimné pneumatiky v zimnej sezóne a služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti.

 

Poistenie

Všetky vozidlá v Autopožičovni J.W.M. sú zákonne poistené, majú havarijné poistenie (pri starších modeloch nie je havarijné) a poistenie právnej ochrany.

 

Dlhodobé prenájmy a operatívny leasing

O podmienkach pre dlhodobé prenájmy a operatívny leasing sa informujte na tel. čísle +421 907 878 734 alebo na e-mail: ingridjedlickova@gmail.com

 

Storno podmienky 

V prípade zrušenia objednávky 3 dni pred odovzdaním vozidla - storno poplatok vo výške 50% z prenájmu. Pri zrušení objednávky 4 dni pred odovzdaním a viac je storno poplatok vo výške 10% z prenájmu.


V prípade, že si klient urobí novú rezerváciu v priebehu nasledujúceho mesiaca bude mu celá výška storno poplatku vrátená (pozn. v rámci vrátenia storno poplatku je podmienka minimálny počet dní zapožičania ako pri prvotnej objednávke)


Ochrana osobných údajov

Pri prenajímaní vozidiel spoločnosťou Autopožičovňa J.W.M. s.r.o. informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

 

 

Naše služby Kontakt
Copyright 2015 - 2018 © Autopožičovňa a predaj aút Zvolen